Entreprenadföretag i Sjömarken utanför Borås

Kontakta oss!

Micke Grävare AB är ett entreprenadföretag i Borås som utför allt inom grävning och markarbete som till exempel grävning för husgrunder, dränering och avlopp.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Micke Grävare AB
Hulebo 10
518 91 SJÖMARKEN

Mobil: 0709-29 77 71
E-post: info@mickegravare.se